skip to Main Content

Ondersteuning

Overzicht SIDO regeling

Utrecht Natuurlijk stimuleert duurzame initiatieven in Utrecht. We stellen in opdracht van het College van Burgemeester en wethouders budget beschikbaar voor initiatieven die aansluiten bij het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Utrecht. Dit budget is € 90.000 per jaar.

Initiatiefnemers nemen contact op met Utrecht Natuurlijk. Utrecht Natuurlijk beoordeelt de kans van slagen. Een van onze adviseurs begeleidt het initiatief en onderzoekt of het  kans maakt op een bijdrage uit het SIDO budget. Er zijn explicite voorwaarden om voor een bijdrage in aanmerking te komen. Daarna volgt de officiële aanvraag. De regeling gaat uit van opdrachtverstrekking door Utrecht Natuurlijk.

Toegekende opdrachten 2016InhoudToegekend bedrag
Broodrecycledienst kanaleneilandIn brood zit veel energie dat je door middel van vergisting kunt verwerken tot biogas om op te koken of je huis te verwarmen. Een snee brood levert al gauw enkele liters biogas op. Hergebruik van brood is dus erg nuttig en in de islamitische cultuur zelfs heilig. Uit respect voor het graan mag brood niet als afval in de vuilnisbak worden gegooid.

In wijken als Kanaleneiland belandt oud brood vaak op straat om het ‘terug te geven aan de aarde’. Dat zorgt voor vervuiling en overlast met bijbehorende gezondheidsrisico’s.

Zorginstelling Reinaerde, woningbouwverenigingen Mitros en Portaal en Stichting de Wending sloegen de handen ineen om de overlast duurzaam en sociaal aan te pakken.

De broodophaalservice en -recycledienst zet met een vergister oud brood om in biogas, gaat zo verspilling tegen, stimuleert bewustere consumptie en is tegelijk een zinvolle activiteit voor Utrechters die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.
€ 20.000,-
Werkconferrentie DGTUEen aantal Utrechtse organisatie heeft elkaar gevonden in hun streven duurzaamheid en de nieuwe economie in de Provincie Utrecht te versterken. Daarbij ligt de focus op het steunen en verbinden van de initiatieven en hun facilitatoren. Er wordt nog teveel langs elkaar heen gewerkt en sommige doelgroepen worden niet of nauwelijks bereikt.

Daarom organiseerden we in mei een werkbijeenkomst voor Utrechtse facilitatoren om de problemen te bespreken, kennis te delen en samen naar oplossingsrichtingen te zoeken.

Ook is een groep UU studenten (de Young Innovators) aangehaakt om samen met ons bottom-up initiatiefnemers, zoals stadslandbouwers, buurtcoöperaties, zorgprojecten, lokale betaalsystemen en andere transitiebewegers te onderzoeken en hiervan te leren.
€ 5.000,-
Kom ErBijDit project is een samenwerking tussen Enactus UCU en het Leger des Heils Midden Nederland. Enactus UCU is de Utrechtse afdeling van een internationale non-profit studentenorganisatie, gericht op het stimuleren van sociaal ondernemerschap.

Doelstelling: de bijenstand in de gemeente Utrecht versterken en deelnemers voorbereiden op re-integratie op de arbeidsmarkt. Hiervoor zullen op gebouwen van het Leger des Heils in Utrecht bijen worden gehouden, met inzet van psychiatrische patiënten, onder begeleiding van het Leger des Heils.

In de eerste fase is gestart met twee bijenvolken op één locatie in de stad Utrecht. Als deze eerste fase succesvol is, zal dit initiatief worden uitgebreid naar meer locaties.
€ 1.000,-
Ocean Awareness DayDe duikcommissie Out of the Blue organiseerde, in samenwerking met het de Utrechtse Biologen Vereniging, de Ocean Awareness Day in het park Lepelenburg in Utrecht. Doelstelling: bewustzijn creëren rondom verschillende problemen in de oceanen, zoals plastic- en olievervuiling, overbevissing en klimaatverandering. Verschillende sprekers hielden een lezing, studenten maakten posters en in verschillende kraampjes werd informatie verstrekt over duurzame en lokale initiatieven.

Om de leerzame kern van de Ocean Awareness Day zo aantrekkelijk mogelijk te maken, had de dag een festival achtige sfeer. Buurtbewoners, families, studenten, festivalgangers en onderzoekers bezochten het evenement.
€ 1.000,-
Meatless MondayMeatless Monday wil CO2-uitstoot verminderen en dierenleed voorkomen door de promotie van vleesloze maaltijden. Op initiatief van Meatless Monday zorgen inmiddels zes restaurants in Utrecht West elke maandag voor een vegetarisch menu en werden vier themabijeenkomsten georganiseerd met steeds een smakelijke, vleesloze maaltijd. Dankzij Utrecht Natuurlijk werkt Meatless Monday inmiddels samen met Partij voor de Dieren.

Meatless Monday was nauw betrokken bij ons Oogstfeest en één van de activiteiten op Eilandsteede.
€ 2.922,73
Project OosterspoorbaanMet het project Utrechtse Aarde verbroederen buurtbewoners langs de Oosterspoorbaan door samen compost te maken voor hun gezamenlijk park te maken. De compost wordt gebruikt door het initiatief GROEN op de Oosterspoorbaan dat een natuurlint en stadslandbouw in de omgeving van de Oosterspoorbaan.

Het Natuurlint is een ecologische verbinding tussen het Zocherplantsoen, Minstroom, Krommerijnpark, en de begraafplaatsen aan de Koningsweg. Via deze gebieden ontstaat er ook een verbinding met andere groengebieden in de stad zoals b.v. de Zilveren Schaats en het buitengebied als Amelisweerd. Daarnaast communiceren we de natuurrijkdom aan zowel kinderen als volwassenen. De uitvoering is gedaan door een vaste groep vrijwilligers. Bij ieder deelproject zochten we de samenwerking met omwonenden, kinderen en andere geïnteresseerden.

Het initiatief Stadslandbouw heeft samen met omwonenden een plek gecreëerd op de Oosterspoorbaan waar men met elkaar leert, ontdekt, proeft en voelt hoe je voedsel kweekt. Wie ‘zaait die oogst’, maar het idee is ook om er anderen van te laten profiteren. De oogst is verwerkt tot jam, chutney en soepen die verkocht zijn op de Markt om de Hoek en gebruikt zijn voor de gezamenlijke maaltijd tijdens het jaarlijkse Oogstfeest.
€ 13.476,77
Gevelgroen - gewoon doen!'Gevelgroen - gewoon doen!' focust op de aanleg van geveltuinen in de wijk Noordwest. In de voorbereiding werd samengewerkt met buurtorganisaties, wijkbureau, biologische kwekers en eco-hoveniers. Tijdens de aanlegdag op 11 juni werden 23 nieuwe geveltuinen gerealiseerd.€ 8.050,-
Lokale 50 dingenlijst70 kinderen en 60 volwassenen keken op 23 november in de Statenzaal van het Provinciehuis naar de avonturen van vijf groepen ambassadeurs van 50 dingen die je voor je 12e gedaan moet hebben. De ambassadeurs zijn verbonden aan een basisschool of BSO en maken met hun filmpjes kans op de juryprijs en de publieksprijs.

Na lovende woorden van de jury maakte Bart Krol bekend dat BSO De Toverfluit uit Nieuwegein de juryprijs heeft gewonnen. Zij winnen de top 10 dingen doen in 1 dag. De publiekprijs ging naar Basisschool het Schateiland. De makers kregen een natuur-beleefpakket voor de hele klas.

Naast de filmpjes hebben de kinderen een nieuwe 50 dingenlijst gemaakt met activiteiten die je voor je 12e in de natuur gedaan moet hebben. Deze werden overhandigd aan gedeputeerde Bart Krol. Volgend jaar komt er een vervolg op de 50 dingenlijst, om ervoor te zorgen dat er nog meer kinderen de natuur in gaan.
€ 8.459,82
Actieplan MilieuCoaches UtrechtDankzij de Milieucoaches gaan steeds meer mensen aan de slag met milieubesparende maatregelen in hun directe omgeving. Deze pilot richt zich op mensen met een beperkt budget, die op zeer korte termijn (financieel) profiteren van het toepassen van de opgedane kennis.

De MilieuCoaches kregen een training in de wijk van drie avonden waarin ze aan de hand van praktische voorbeelden wordt bijgebracht hoe ze op verschillende (Utrechtse) thema’s milieuwinst kunnen maken door eenvoudig uit te voeren maatregelen. Denk aan energiebesparing (warm water, thermostaat, radiatorfolie), voedsel (verspilling, koopgedrag en bereiding) of afval (verpakkingen, afvalscheiding).

Onderdeel van het programma is het zelf organiseren van (minimaal) een avond in hun omgeving om zelf een training te geven aan minimaal tien mensen. Deelnemers leerden van de successen en tegenvallers van anderen.
€ 9.800,-
Duurzame Week UtrechtStichting Duurzame Week wil een duurzame toekomst bevorderen, onder meer met een jaarlijks stad-gebonden duurzaam festival. De eerste Duurzame Week vond plaats van 4-10 oktober 2016 in Utrecht. En wat een bruisende eerste editie was het! We hebben genoten en we gaan door! Uiteraard met de ondersteuning van de Duurzame Week 2017, maar ook met het Duurzaam Utrecht Netwerk dat inmiddels ss ontstaan. Maandelijks organiseren wij netwerkbijeenkomst voor mensen die met duurzaamheid bezig (willen) zijn.

De cijfers: 47 vrijwilligers, 5 ambassadeurs, 79 samenwerkingspartners, 7 dagen, 47 activiteiten en acties, 2526 bezoekers
€ 11.983,47
KleurringonderzoekVoor wetenschappelijk onderzoek voorziet Vogelringstation de Haar vogels van een unieke combinatie gekleurde ringen waardoor je kunt zien hoe oud ze worden, waar ze heen gaan en hoe ze zich gedragen. De gekleurde ringen zijn ook op afstand herkenbaar.

Het effect van de ringen is tweeledig. Wetenschappers krijgen meer inzicht in het gedrag en de overleving van vogels in stedelijk gebied en dankzij de gekleurde ringen kan een breed publiek bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek en de bescherming van vogels.
€ 4.493,22
Back To Top