skip to Main Content

Organisatie

Inkoop

In 2016 stond efficiëntie en duurzaamheid centraal bij onze inkoop.

Zo is bij de opdracht voor het leveren van hooi en stro aan de Steedes, het gunningscriterium duurzaamheid het hoogst gewaardeerd. Met succes! Ons hooi en stro komt nu uit de streek en er wordt gewerkt aan een voor de leverancier en voor ons minst milieubelastende manier van bevoorrading. Het RIVM toetst deze meervoudig onderhandse aanbesteding op milieuwinst ten opzichte van de oude situatie.

Ook kozen we voor een ondernemer uit de buurt als nieuwe mengvoerleverancier. Naast de direct behaalde milieuwinst door het sterk verminderde aantal kilometers voor levering, is er voor ons winst in efficiëntie doordat de leverancier op elke locatie apart levert. Dat scheelt ons de inzet van de chauffeur voor één dag per twee weken en het scheelt vervoerskosten.

Het opleiden van onze bhv’ers beperkten wij tot één dag per jaar, waarin alle medewerkers zowel de basis als de herhaling in hun eigen team volgen. In het verleden werden de basis bhv’ers apart opgeleid en kostte dat twee dagen.

Door een slimme samenwerking met onze ongediertebestrijder, zijn onze dierverzorgers opgeleid om ongedierte te voorkomen en zo nodig gifvrij te bestrijden.

De glasbewassing op Castellum Hoge Woerd is overgenomen door een bedrijf dat werkt met 100% social return.

Om het makkelijker te maken voor onze bezoekers kunnen zij nu, indien gewenst, op alle Steedes met pin betalen.

Back To Top