skip to Main Content

Organisatie

Personeelsbeleid

Onze doelstellingen staan of vallen met de inzet van onze medewerkers. Naast deskundigheid vinden we ook de motivatie, betrokkenheid en leer- en nieuwsgierigheid belangrijk. Om de kwaliteiten van onze medewerkers optimaal tot hun recht te laten komen, zoeken we altijd naar de beste match tussen functies en talenten.

We doen veel aan scholing en training. Zo volgden medewerkers in 2016 een groot scala aan workshops/trainingen zoals: Wetskennis Kinderboerderijen, Training ongediertebestrijding, Workshop Ruimte voor Jeugd, Biomimicry, Living by Nature, Co-creatie, Correct Nederlands, Interviewtraining, Pers te woord staan, Praktisch Leidinggeven, Individuele en teamcoaching CIEP en Congres NEVI (opleidingsorganisatie Inkoop).

Ons stagebeleid is vastgesteld en voor het vrijwilligersbeleid schreven we een nieuw voorstel dat we samen met een vertegenwoordiging van onze vrijwilligers verder uitwerken. In het vierde kwartaal van 2016 zijn alle functieprofielen opnieuw beschreven om in 2017 de beste match nog beter te maken.

Samen zorgen we voor een prettige, open sfeer waarin onze merkwaarden (creatief, verbindend, deskundig, toonaangevend en ondernemend) tot hun recht komen en ruimte is voor kritische feedback. Een externe vertrouwenspersoon is aangesteld voor hulp bij ongewenste omgangsvormen en het voorkomen daarvan. Ook het beleid voor de wettelijk voorgeschreven klokkenluidersregeling is in 2016 vastgesteld.

In 2016 telden we 44 medewerkers. Het aantal vrijwilligers en stagiairs staan per locatie genoemd op de betreffende pagina.

Back To Top