skip to Main Content

Projecten

Alle projecten op een rij

Utrecht Natuurlijk acquireert voor extern gefinancierde projecten op het gebied van natuur en milieu-educatie/communicatie en bewonersondersteuning en voert ze uit. Extra inkomsten maken meer activiteiten en diensten voor Utrecht mogelijk. Projecten voeren we zoveel mogelijk uit met eigen mensen. Als er geen capaciteit beschikbaar is werken we samen met zzp-ers of andere organisaties. Utrecht Natuurlijk staat altijd garant voor de kwaliteit van de uitvoering.

ProjectOpdrachtResultaat
GierzwaluwenInventariseren van nestplaatsen gierzwaluwen met bewoners.• Werving 58 vrijwilligers
• Organisatie en uitvoering introductieavond
• Flyer
• PR voor het ophangen van gierzwaluwnestkasten
Wilde bijen• Leefomgeving verbeteren voor vijf geselecteerde bijensoorten.
•• Utrechters weten meer over leefwijze en leefgebied van de geselecteerde bijen.
•• Utrechters motiveren om de omgeving bij-vriendelijk in te richten.
• Inventarisatie planten + advies voor beheer
• Bijenzoekkaart verspreid in de stad.
• Zakjes zaden voor bijenplanten verspreid in de stad.
• Excursie voor medewerkers Stadbedrijven over bij-vriendelijk beheer.
Monitoren hooilandbeheerMonitoren van verandering in vegetatie op een aantal vastgestelde plekken.Rapportage opgeleverd voor het monitoren van het nieuwe maaibeheer door de gemeente.
Groen doet goedIn opdracht van de provincie Utrecht in samenwerking met IVN en lokale actieve groepen een plan maken om kinderen te stimuleren meer buiten te spelen.Samen met acht partnerorganisaties zijn er verschillende activiteiten georganiseerd, verspreid over de stad, waardoor kinderen letterlijk dichter bij de natuur in de stad zijn gekomen. Hiermee zijn ruim 600 kinderen, 100 scholieren en 120 moeders uit vooral de stenige wijken van de stad bereikt.
Zwerfvuil voortgezet onderwijsOrganiseren van zwerfvuilactie voor het voortgezet onderwijs bij een school.Waste awaychallenge is uitgevoerd met één VO school. In totaal 70 leerlingen kregen gedurende een periode van zeven weken elke week een blokuur les over allerlei aspecten van zwerfafval, afvalinzameling en recycling van afval. Het programma is afgesloten met een eindpresentatie van oplossingen die leerlingen hebben bedacht om de (zwerf)afval aanpak op school en in hun buurt te verbeteren.
Duurzaam DoorJongeren betrekken bij duurzaamheidvraagstukken.1 April bezochten 25 VWO 5 leerlingen Griftsteede en het Griftpark om zich te verdiepen in sociale duurzaamheid. Doel van de bijeenkomst was de leerlingen te inspireren voor het maken van kunstwerken rond sociale duurzaamheid in de hal van Griftsteede.

11 april 2016: Advident (adviesbureau biologiestudenten), 31Volts (ontwikkelaars Biomimicry Action Kit) en Studio Plataan organiseerden tijdens het Festival van de Ruimte samen een wedstrijd voor biologiestudenten en ambtenaren om m.b.v. biomimicry oplossingen te bedenken voor Utrechtse mobiliteitsvraagstukken.

4e kwartaal 2016: Expositie Kunst rond Sociale Duurzaamheid door VWO 5 leerlingen in de hal van stadsboerderij Griftsteede.
Zonnebloemen OvervechtLeerlingen kweken zonnebloemen en delen deze samen met de gemeente uit aan ouderen in Overvecht.Zo'n 200 leerlingen zaaiden en planten zonnebloemen op Stadstuin Klopvaart en deelden deze bloeiend uit aan ongeveer 80 ouderen uit verzorgingshuis Rosendael.

Voorafgaand aan het uitdelen hield wethouder Geldof een toespraak en deelde zelf de eerste zonnebloem uit. Dit project is mede mogelijk gemaakt door Stadsbedrijven.
PeutermoestuintjesPeuters van Spelenderwijs Utrecht leren over tuinieren, planten, koken en de natuur. Daarbij is veel aandacht voor taalontwikkeling, het groeiproces en de smaak van groenten. Dit zorgt ook bij ouders en pedagogisch medewerkers voor een positieve houding over gezonde voeding.In totaal hebben we gezorgd voor 32 moestuinbakken, 32 setjes planten en zaden, 14 gereedschapsetjes, workshop voor pedagogisch medewerkers, vier nieuwsbrieven, tuinboek en zaaikalender en begeleiding op locaties. Hiermee hebben we 30 peutergroepen (ca. 550 kinderen) en ca. 850 ouders bereikt.
Stadslandbouw-bijeenkomstenAdminstratieve ondersteuning bij de organisatie van bijeenkomsten die georganiseerd zijn in het kader van Food Smartcities.Bijhouden van adressenbestand, versturen van verschillende mailings, bijhouden van opgave van deelenemers aan bijeenkomsten.
Zwerfvuil bij de culturele zondagOrganisatie van negen workshops 'Troep Onder de Loep' bij de Culturele Zondag voor kinderen. Zij werden op een positieve manier uitgedaagd iets te doen aan het (zwerf)afvalprobleem.Aan de workshops hebben in totaal 125 bezoekers deelgenomen. Het was een gezellige en drukke dag waar de deelnemende kinderen inspiratie hebben opgedaan, maar bijvoorbeeld ook oma’s hebben meegewerkt aan het maken van duurzame portemonnees van afvalmaterialen.
Back To Top