skip to Main Content

Steedes en Stadstuinen

Steede Hoge Woerd

Doorbouwen

Steede Hoge Woerd bouwt samen met Podium Hoge Woerd, Museum Hoge Woerd en Castellum Café verder aan het Castellum Hoge Woerd.

Hoogtepunt van het jaar was de oplevering van de speeldernis en ons buitenleslokaal. In 2017 kleden we de speeldernis verder aan tot een avontuurlijke speelplaats met natuurlijke materialen. Het overdekte leslokaal wordt steeds vaker gebruikt als ontmoetingsplaats voor wijkinitiatieven in de buitenlucht.

Een belangrijk deel van de speeldernis werd gefinancierd door Stimuleringsfonds Rabobank (€ 7.500,-) en het Fonds NME (€ 10.000,-). Vanaf de ontwerpfase werkten vrijwilligers mee aan het project.

Grote publiekstrekkers waren het Oogstfeest (500 bezoekers), het paasweekend (1.000 bezoekers), de levende kerststal (900 bezoekers) en de opening van het museum (1.200 bezoekers).

In de zomer hadden we de eerste expositie op het platform in de foyer van het Castellum. De expositie over bomen werd met een hoog cijfer gewaardeerd door de bezoekers.

Naast onze vaste partners werkten we samen met BSO Wijs!, Buurtmoestuin Castellum, Broers Goes en Vrienden van het Maximapark.

Bezoekersaantallen: 80.000
Bezoekerswaardering: 8
Stagiaires: 16
Vrijwilligers: 15

Back To Top