skip to Main Content

Lot van Hooijdonk, wethouder Milieu en Duurzaamheid:

‘Utrecht Natuurlijk brengt kinderen in contact met een groene omgeving. En dat is belangrijk, want uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen daar blijer en gezonder van worden.’

‘Natuur en milieu duurzaam dichtbij’

Mijn lagere school stond in Den Haag: tien minuten van huis zonder oponthoud, twintig minuten als ik me onderweg liet afleiden, snoepwinkeltje op de hoek, de melkboer met heerlijke chocolademelk, bokje springen met vriendinnetjes.

Eén keer in de week gingen we naar de schooltuin. Op de fiets, onder een tunnel door, linksaf, langs een open hek en dan ineens geen verkeer meer, geen bestrating, geen huizen, maar veel groen, sloten, zwarte onbewerkte aarde en een strenge juf die ons paadjes liet maken om onze tuintjes af te bakenen; niet breder dan twee voeten en gladgestreken als we de tuin weer verlieten.

Ik voelde me rijk. Een eigen stuk grond, helemaal van mij. Wat was ik trots als ik thuis kwam met de aardappelen, wortelen, sla en radijsjes. Hoe heerlijk was het om even uit de stenige stad te ontsnappen naar de ‘vrije’ natuur.

In Utrecht zwermen ieder voorjaar weer kinderen uit naar de schooltuinen van Utrecht Natuurlijk. Net als toen. Niet uit nostalgie, maar omdat we het belangrijk vinden om de verbinding met de natuur te houden als je in een drukke stad woont. En als ik kijk naar de grote belangstelling voor ons werk, zijn we niet de enigen die er zo over denken.

Op heel veel verschillende manieren maakt Utrecht Natuurlijk verbindingen tussen de natuur en Utrechters van alle leeftijden. Kinderen staan met stip op de eerste plaats.

Ons educatieprogramma voor het basisonderwijs wordt goed gewaardeerd door leerkrachten en heeft een enorm bereik. En dan gaat het echt over veel meer dan schooltuinieren. Onze projecten met het voortgezet onderwijs sluiten aan op duurzaamheid en leefbaarheid. De samenwerking met partners en organisaties op het gebied van energie, water en gezondheid is in 2016 verder gegroeid.

Economisch groeien de regio en de stad Utrecht. Utrecht Natuurlijk draagt bij aan een goede balans tussen economie, natuur en milieu zodat we meer waarde kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

Ik vind het een eer om aan deze organisatie leiding te geven.

Corrie Reijnhout, directeur

Back To Top